Home

Een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.  Een consortium bestaande uit Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die samenwerken aan pilots, actuele vraagstukken en langetermijnontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. Het NKWK brengt de partijen bij elkaar. Dat leidt tot verrassende en kansrijke verbindingen.

Hoe we dat doen

Evenementen

Nieuws

Meer nieuws