11 november Horizon Europe missies en burgerbetrokkenheid

Let op: deze evenement heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Onlangs zijn de vijf EU Missies gepubliceerd. De EU Missies hebben doelstellingen op het gebied van Klimaatadaptatie, Klimaat-neutrale steden, Bodems, Oceanen & Wateren en Kanker en ambities voor concrete impact in 2030. Voor de implementatie van de missies zal burgerbetrokkenheid een belangrijke bouwsteen worden. RVO organiseert een evenement waarbij gastsprekers hun ervaringen met het betrekken van burgers bij onderzoek en innovatie delen. Tevens informeert RVO je over de calls binnen de missies die na verwachting begin 2022 open zullen gaan.

Je bent van harte uitgenodigd om het evenement bij te wonen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit (voertaal Engels):

  • Welkom en inleiding over de EU-missies
  • Delen van ervaringen met het betrekken van burgers bij onderzoek en innovatie. Hoe kunnen burgers worden betrokken en wat is hiervan de toegevoegde waarde?
  • 5 parallelle sessies: voor iedere missie wordt een overzicht gegeven van de aankomende calls, worden vragen beantwoord en wordt uitgelegd hoe RVO je kan ondersteunen bij projectontwikkeling.

Aanmelden

Meld je aan via het online aanmeldformulier op de Engelstalige evenementpagina en laat ons weten welke van de 5 missiesessies je wilt bijwonen. Enkele dagen voor het evenement ontvangt je een Webex-link om aan het evenement deel te nemen, samen met het gedetailleerde programma.