31 juli Samenwerking RWS-USACE

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie 441 G Street Washington DC, Verenigde Staten

Structurele samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het US Army Corps of Engineers (USACE) op het gebied van waterveiligheid. O.a. gericht op kustbeheer, veiligheid van oeverwallen/rivierdijken, operationeel crisismanagement en I-STORM.

Aard van de samenwerking: Memorandum of Agreement

Meer weten over een activiteit

Datum Organisator
31 juli 2026 Rijkswaterstaat
NKWK Onderzoekslijnen Site
Waterkeringen https://rijkswaterstaat.nl/