01 januari Blue Deal Colombia

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bogota, Colombia

Het Blue Deal-programma is een initiatief van de Nederlandse Waterschappen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het biedt langdurige samenwerking met regionale en nationale overheden bij het vinden en ontwikkelen van oplossingen om het waterbeheer te verbeteren.

Het Blue Deal-programma InspirAgua in Colombia richt zich op de samenwerking met vijf (clusters van) regionale waterbeheerders. Dit zijn met name water-/milieuschappen en afvalwaterbedrijven. Thema’s van kennisuitwisseling zijn onder meer de opzet van monitoring en de kenniscylus, de toepassing van hydrologische modellen t.b.v. besluitvorming, vergunningverlening en handhaving, het beheer en onderhoud van afvalwaterzuiveringen en ondersteuning in de opzet van (boven-)regionale gebiedsprocessen met stakeholderparticipatie.

Veelal wordt gewerkt aan concrete cases op grond die kunnen leiden tot nieuwe werkwijzen. Die richten zich op bredere toepassing, zodat kennis, plannen, processen, infrastructuur en instrumentarium ook daadwerkelijk bijdragen aan een betere besluitvorming en concrete uitvoering.

Meer weten over een activiteit

Datum Organisator
1 januari 2030 Dutch Water Authorities
NKWK Onderzoekslijnen Site
Duurzaam beheer van de grote wateren; Klimaatverandering en Extreem Weer; Lumbricus; Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling; Rivieren; Slim watermanagement; Water en voedsel https://dutchwaterauthorities.com/blue-deal/