01 januari Blue Deal Mali

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bamako, Mali
Rivier in Niger met op de achtergrond bomen
Beeld: ©Wereld Waternet

Het Blue Deal-programma is een initiatief van de Nederlandse Waterschappen, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het biedt langdurige samenwerking met regionale en nationale overheden bij het vinden en ontwikkelen van oplossingen om waterbeheer te verbeteren. Dit Blue Deal-project richt zich op Mali.

Mali is een land dat kwetsbaarheden kent in ecologische en economische zin. Het land heeft een kort regenseizoen en kent een lange droge tijd. Daardoor zijn er soms overstromingen, maar een groot deel van het jaar juist watertekorten. De grootste gevolgen van watertekorten en van klimaatverandering komen terecht bij de kwetsbaarste mensen. Maar Mali beschikt ook over potentie. De rijke geschiedenis en sterke cultuur, het vermogen tot maatschappelijke consensus, democratie en een jonge bevolking kunnen helpen deze kwetsbaarheden te verminderen. Er valt met beter beheer en grotere efficiƫntie nog veel te bereiken.

Het partnerschap Dji Don heeft haar programmavoorstel precies hierop gericht: de potentie waar Nederlandse waterschappen een meerwaarde kunnen bieden voor ontsluiting zit in het verbeteren van afvalwaterzuiveringssector. Dit doet Dutch Water Authorities samen met ANGESEM, de lokale beheerder van acht waterzuiveringsinstallaties in Mali. Het programma in het kader van de Blue Deal (2018 -2030) gaat uit van capaciteitsopbouw met drie prioriteiten: het professionaliseren van technisch onderhoud en beheer van de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie(s), een vergrote institutionele weerbaarheid en een verbeterd relatiemanagement.

Meer weten over een activiteit

Datum Organisator
1 januari 2030 Wereld Waternet
NKWK Onderzoekslijnen Site
Duurzaam beheer van de grote wateren; Klimaatverandering en Extreem Weer; Lumbricus; Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling; Rivieren; Slim watermanagement; Water en voedsel https://www.wereldwaternet.nl/projecten/niger-stroomgebied-mali/