01 januari Blue Deal Roemenië

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bamako, Mali
Faciliteit die waterkwaliteit test
Beeld: ©Dutch Water Authorities

Het Blue Deal-programma is een initiatief van de Nederlandse Waterschappen, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het biedt langdurige samenwerking met regionale en nationale overheden bij het vinden en ontwikkelen van oplossingen om waterbeheer te verbeteren. Dit Blue Deal-project richt zich op Roemenië.

Doel is te zorgen voor veilig en voldoende water in Roemenië. Onderwerpen van de samenwerking zijn: financiering van het waterbeheer, crisismanagement, stakeholdermanagement, reservoirmanagement en droogtebestrijding. Dit gebeurt binnen vier projecten met verschillende waterschappen binnen de nationale waterorganisatie Apele Romane.

Meer weten over een activiteit

Datum Organisator
1 januari 2030 Dutch Water Authorities
NKWK Onderzoekslijnen Site
Duurzaam beheer van de grote wateren; Klimaatverandering en Extreem Weer; Lumbricus; Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling; Rivieren; Slim watermanagement; Water en voedsel https://dutchwaterauthorities.com/blue-deal/