01 januari Blue Deal Volta Basin (Mali en Burkina Faso)

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bay Reserve, Mali

Het Blue Deal-programma is een initiatief van de Nederlandse Waterschappen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het biedt langdurige samenwerking met regionale en nationale overheden bij het vinden en ontwikkelen van oplossingen om het waterbeheer te verbeteren. Dit Blue Deal-project richt zich op de Sourou, in het stroomgebied van de Volta (Mali en Burkina Faso).

De Sourou is een grensoverschrijdende rivier tussen Mali en Burkina Faso. Er is momenteel weinig tot geen monitoring van de waterkwantiteit, of samenwerking tussen de twee landen op dit gebied. Het Blue Deal-partnerschap helpt bij het opzetten van een gedeeld monitoringsnetwerk op het gebied van waterkwanteit, om het gebied duurzaam te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met de Volta Basin Authority, de regionale organisatie voor beheer van de gehele Volta, met als doel het monitoringsnetwerk te verbreden.

Meer weten over een activiteit

Datum Organisator
1 januari 2030 Wereld Waternet
NKWK Onderzoekslijnen Site
Duurzaam beheer van de grote wateren; Klimaatverandering en Extreem Weer; Lumbricus; Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling; Rivieren; Slim watermanagement; Water en voedsel https://www.wereldwaternet.nl/projecten/niger-stroomgebied-mali/