De Zandmotor gaat langer mee

Voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin is in 2011 een grote zandplaat aangelegd: De Zandmotor. Stroming, wind en golven verspreiden dit zand langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. De Zandmotor is een belangrijk experiment voor innovatief kustonderhoud en wordt daarom met grote interesse gevolgd. Het heeft zich ontwikkeld tot een internationaal innovatie-icoon. Vijf jaar na de aanleg zijn de eerste resultaten bekend: de conclusies zijn positief.

Het zand wordt verspreid en zorgt voor een bredere en dus veiligere kustlijn. Een dynamische kustnatuur vormt zich en verschillende flora en fauna vestigen zich in dit gebied. Ook heeft het gebied een grote recreatieve waarde voor wandelaars, natuurliefhebbers en watersporters.

De belangrijkste conclusies na vijf jaar zijn:

  • De Zandmotor gaat langer mee dan verwacht. De levensduur werd geschat op 20 jaar, maar naar verwachting kan het de kust voor langere tijd van zand voorzien;
  • Duinaangroei in de kustzone verloopt minder snel. Zand moet zich over een relatief grote afstand verplaatsen om duinen te vormen, waardoor de duinvorming minder snel gaat dan verwacht. Dit heeft verder geen invloed op de kustveiligheid;
  • In het gebied van de Zandmotor neemt het aantal plantensoorten en groeiplaatsen toe;
  • Veel verschillende vogels en bodemdieren komen voor in kustgebied. De eerste vijf jaar zijn meer dan 50 verschillende vogelsoorten waargenomen;
  • Meer verschillende vormen van recreatie vinden plaats in het gebied. Het aantal badgasten is afgenomen, maar het aantal actieve recreanten is toegenomen. Zo zijn er meer natuurliefhebbers, wandelaars en actieve watersporters, zoals kitesurfers en paardrijders.

Het Zandmotor experiment duurt 20 jaar en de volgende evaluatie vindt plaats in 2021. Deze evaluatie zal hopelijk vragen beantwoorden over langetermijnprocessen. Want is de eenmalige zandtoevoeging van de Zandmotor beter voor bodemdieren dan het reguliere eens per 4 jaar storten van zand? En welke methode is financieel voordeliger?