Eerste eiland Marker Wadden klaar

Met de aanleg van vijf eilanden in het Markermeer zorgt het Marker Wadden project voor natuurherstel. Zand, slib en klei uit het Markermeer worden gebruikt om eilanden te vormen met natuurlijke, begroeide oevers. Bedreigde dieren en planten profiteren en ook de onderwaternatuur herstelt. Dit jaar is begonnen met de aanleg en op zaterdag 24 september bracht staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken een bezoek aan het eerste eiland. Het Rijk  maakt nog eens 4 miljoen euro vrij. Eerder al investeerden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken elk 15 miljoen, plus nog in totaal 20 miljoen afkomstig van de Postcodeloterij, Flevoland en Natuurmonumenten. 

Het huidige Markermeer heeft geen natuurlijke oevers en de bodem is bedekt met een dikke laag slib. Voor vogels en vissen is dit geen goede leefomgeving en hun aantallen lopen terug. Het project Marker Wadden herstelt de natuur en zorgt daarnaast voor een nieuw natuurgebied voor recreatie. Op het grootste eiland komt een haven, toegankelijk voor zeilers.

Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis werken samen aan het project. Eerder dit jaar is begonnen met de aanleg van de vijf eilanden. Het eerste eiland met een grootte van 250 hectare is nu gereed. In 2020 moeten alle eilanden met een totaaloppervlak van 750 hectare gereed zijn.