Vooraankondiging nieuwe calls NWO

In juli 2020 starten vanuit het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023 zeven NWO-programma’s. In deze programma’s staan grote maatschappelijke thema’s centraal, zoals waterbeheer, maar ook de energietransitie en dementie. De bedoeling is dat publieke en private partijen samen met onderzoekers tot interdisciplinaire en innovatieve oplossingen komen. Twee van deze programma’s zijn relevant voor de NKWK-onderzoekslijnen.

Noordoostpolder drainage bodemdaling
Beeld: ©Bas Kijzers

De programma’s Aquatische Voedselproductie en Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer sluiten aan bij het onderzoek dat plaatsvindt binnen het NKWK. In beide programma’s staan de calls for proposals in elk geval open tot januari 2021.

Aquatische Voedselproductie

Deze call is relevant voor de onderzoekslijn Noordzee. De focus in dit programma ligt op een duurzame aanpak van de kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren en de ontwikkeling van kweek- en verwerkingsfaciliteiten met aandacht voor het ecosysteem, de biodiversiteit en multifunctioneel gebruik van het water.

Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Deze call is relevant voor de onderzoekslijnen: Water en Voedsel, Slim Watermanagement, Nationaal Watermodel, Klimaatverandering en Extreem Weer en Lumbricus. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met (innovaties in) het watersysteembeheer te ontwikkelen om de gevolgen van lange perioden van droogte of veel neerslag in korte tijd op de land- en tuinbouw te beperken.

Meer informatie over de calls vindt u op de website van NWO.