Wat kunnen we leren over open science van betrokken ‘burger’ bij onderzoek naar waterkwaliteit?

In een recent uitgebracht rapport onderzoekt het Rathenau Instituut wat we kunnen leren van publieke betrokkenheid bij het onderzoek naar de waterkwaliteit, vanuit het streven naar open science. 

Cover van het rapport. Een man en vrouw staan in het water onderzoek te doen.
Beeld: ©Rathenau Instituut

Bij het onderzoek naar waterkwaliteit zijn veel burgers betrokken. Tienduizenden Nederlandse vrijwilligers tellen kikkers, salamanders, hagedissen en vissen en bemonsteren het water. We zien veel activiteit en veel enthousiasme.

Tegelijkertijd kan de kwaliteit van de opbrengst nog best wat hoger, maar daar zijn wel investeringen voor nodig. Bovendien profiteren wetenschap en beleid wel, maar is het profijt voor de vrijwilligers minder tastbaar. Ook wordt er niet echt goed geluisterd naar burgeronderzoekers. 

Onderzoeksagenda’s komen bijvoorbeeld tot stand in samenspraak tussen overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar voor inspraak van een breder publiek is weinig ruimte.

Met de lessen uit het rapport kunnen wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers de publieke betrokkenheid vergroten en streven naar echte open science. 

Het Rathenau Instituut onderzoekt sinds de jaren 80 de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.