Update Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

NKWK onderzoekslijn Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling heeft haar projectendatabase geüpdatet. Daarin zijn factsheets van verschillende lokale en regionale kennisprojecten op bodemdalingsgebied verzameld. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis (ontwikkeld en nog in ontwikkeling) rondom bodemdaling.

Kaart van Nederland met de projectlocaties afgebeeld
©Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling