Analyse en strategische advies over afstemming NKWK-onderzoekslijnen met Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s

De Europese Green Deal ligt inmiddels op tafel en ook de programma’s van Horizon Europe en Interreg zijn van start gegaan. Tijd voor het NKWK om een strategie en plan van aanpak te ontwikkelen waarmee de programmalijnen zich kunnen voorbereiden op het opzetten van en/of aansluiten bij gezamenlijke Europese onderzoeks- en innovatieprojecten. In voorbereiding hierop maakte Bax Company een analyse en strategisch advies.

Het rapport van Bax Company geeft een overzicht van kansrijke onderwerpen per NKWK-onderzoekslijn en hoe deze matchen met Europese programma’s. Daarbij wordt vooral ingegaan op het Europese programma Horizon Europe, de opvolger van Horizon2020. Ook maakte het adviesbureau een roadmap die onderzoekslijnen kunnen gebruiken in hun voorbereiding en deelname aan transnationale samenwerkingsprojecten.

Belang Europese samenwerkingen

Om de ontwikkeling van kennis en oplossingen voor water gerelateerde problemen te versnellen, loont het voor veel NKWK-onderzoekslijnen om Europese samenwerkingen aan te gaan. Helemaal nu Europese programma’s een toenemende interesse tonen in het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Daarbij benadrukt en erkent de Europese Commissie de uitdagingen en kansen op het gebied van water gerelateerde onderwerpen, zoals verontreiniging, de effecten van klimaatverandering (extreem weer, erosie, verzuring) en het (gebrek aan) monitoring. 30% van het EU-budget zal dan ook worden uitgegeven aan het tegengaan van klimaatverandering; het hoogste gedeelte van het grootste budget ooit.

Download het rapport hier.

Cover van het bestand