KIMA rondt af in 2022 met integrale blik: ‘Wat wil jij weten over opgedane kennis en ervaring?’

Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) gaat na vier jaar onderzoek de afrondende fase in. Dit jaar worden de laatste metingen gedaan, deze winter volgt een technisch eindrapport en 2022 staat volledig in het teken van het delen van alle opgedane kennis en ervaring. En daar heeft programmamanager Wiegert Dulfer jouw hulp bij nodig!

Op deze foto zien we de Marker Wadden van boven.
Beeld: ©Rijkswaterstaat | Mike van der Zee

KIMA-congres, 1 november 2021

En daarom is eerst het KIMA-congres op 1 november, waar een update wordt gegeven over de drie thema’s Bouwen met Slib en Zand, Ecologie en Governance, en de vier onderzoekslijnen die die thema’s doorsnijden; monitoring, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en living labs.

‘Op het congres delen we de voorlopige resultaten uit het technische eindrapport’, vertelt Dulfer. ‘In dat zogeheten synthese rapport wordt alle kennis en ervaring die we de afgelopen vier jaar opdeden uit zowel de drie thema’s als de vier onderzoekslijnen, geïntegreerd opgeschreven door alle samenwerkende partijen. 

En daar is Dulfer erg trots op. ‘Het bijzondere – en dat is goed gelukt, vind ik – is dat we echt als partners samenwerken. Rijkswaterstaat is dus niet de opdrachtgever, maar één van de partners. Alle betrokken organisaties hebben echt naast elkaar gewerkt, en ook allemaal zelf geïnvesteerd. Die samenwerking vind ik misschien wel het grootste succes van het hele KIMA-programma.’

Bij KIMA onderzoek zijn onder meer de volgende organisaties betrokken:

Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares, EcoShape, Wageningen Research (WMR en WEnR), Witteveen+Bos, Arcadis, NIOO-KNAW, Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Sportvisserij Nederland, Boskalis en van Oord. Voor het vogelonderzoek zijn zzp'ers Jan van der Winden en Camilla Dreef heel belangrijk geweest.

Kennis delen op de manier die bij jouw vakgebied past

2022 staat voor KIMA in het teken van de opgedane kennis en ervaring verspreiden. Maar voordat het zover is, inventariseert KIMA hoe die kennis het best binnen verschillende vakgebieden kan worden gedeeld. Daarvoor haalt het team onder andere input op tijdens het congres. 

‘We hebben een heleboel kennis opgedaan over thema’s als waterbouw, ecologie, governance en samenwerking. Onze opdracht was dat Nederland van de Marker Wadden zou moeten kunnen leren. Dus we zijn nu aan het inventariseren; wie kan er van onze kennis leren? En hoe zouden ze dat het liefst willen? Via een congres? Een seminar? Een paper? Een nieuwsbrief? Of misschien een magazine?

‘Het is dus heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op 1 november bij het congres aanwezig zijn, want dan kunnen we jouw inzichten nog meenemen. Zowel met betrekking tot de voorlopige technische resultaten, als hoe die daarna het best in jouw vakgebied kunnen worden gedeeld’, roept Dulfer op.

Aanmelden en meer informatie

Kom je ook naar het KIMA-congres? Hier kun je je aanmelden, en vind je meer informatie over het programma. En heb je na het lezen van dit artikel een idee over hoe jij en collega’s in jouw vakgebied in 2022 meer willen leren over KIMA? Deel het met Wiegert Dulfer (Rijkswaterstaat) of Sacha de Rijk (Deltares).