Update: onderzoekslijn Klimaatverandering en Extreem Weer in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Klimaatverandering en Extreem Weer, waarvoor 2021 in het teken stond van het opstellen van het rapport KNMI Klimaatsignaal’21. 

Terugblik 2021

Dat rapport is de eerste vertaling van het zesde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change uit 2021. Het Klimaatsignaal’21 presenteert op meetreeksen en klimaatmodellen gebaseerde analyses met projecties voor het toekomstige klimaat. Voor het grootste deel is deze informatie nog kwalitatief. De scenariotabel, het cijfermatig overzicht van de verandering per variabele voor verschillende toekomstige tijdshorizonten, komt in 2023.

Vooruitblik

In de valorisatie van de opgedane kennis kan het nieuw op te richten L.INT lectoraat Klimaatgeletterdheid een rol gaan spelen, waarvoor Janette Bessembinder van het KNMI de beoogde lector is. Het lectoraat is een initiatief van het KNMI en de Hogeschool van Amsterdam en zal naar verwachting in mei 2022 starten. Het doel daarvan is dat klimaatinformatie beter gebruikt zal worden door een brede doelgroep, zowel door professionals als in de maatschappij.

Het huidige jaar staat verder in het teken van de berekeningen voor de klimaatscenario’s die in 2023 zullen verschijnen. Om de stakeholders zo goed mogelijk te betrekken is er een klankbordgroep waar onder meer de Deltacommissie, waterschappen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijkswaterstaat en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in zitten. De klankbordgroep levert input over wat zij belangrijk vindt binnen de klimaatscenario’s. Zo is het voor het RIVM bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de effecten van het klimaat op de gezondheid zouden kunnen zijn. In 2022 zullen ook een aantal case studies worden opgezet om zo meer concrete voorbeelden te geven van wat de effecten van klimaatverandering zijn op bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur, landbouw, energie en gezondheid.