Update: onderzoekslijn Noordzee in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Noordzee, waarbinnen de belangrijkste ontwikkeling in 2021 de vaststelling van het tienjarige MONS-programma was.

Terugblik 2021

MONS staat voor Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming. Het programma is bedoeld om antwoord te geven op de onderzoeksvragen binnen het Noordzeeoverleg. De centrale vraag in het MONS-programma is hoe het gebruik van de Noordzee binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee kan blijven. Dat gaat om grote energie-, voedsel-, en natuurtransities. De eerste fase van MONS-programma is afgerond middels een tiental kortlopende studies, die in het kader van kennisvalorisatie zullen worden gepubliceerd op de website van het Noordzeeoverleg

Vooruitblik

In 2022 hoopt het MONS-programma zeker vijftig nieuwe projecten op te kunnen starten, in samenwerking met verschillende kennisinstituten. Daarvoor zal een speciaal uitvoeringsbureau in het leven worden geroepen, dat vanaf de lente aan de slag gaat. Dit jaar zal ook de communicatie van de onderzoeksresultaten naar buiten toe een speerpunt zijn.