Update: onderzoekslijn Rivieren/Rivers2Morrow in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Rivieren/Rivers2Morrow, waaruit in 2021 verschillende relevante onderzoeksresultaten van de betrokken promovendi rolden.

Terugblik 2021

Een belangrijk resultaat dat in 2021 is opgeleverd gaat over de sedimentbalans in het benedenrivierengebied; hoeveel sediment komt er binnen, hoeveel wordt er gebaggerd, en hoe is de uitwisseling van sediment tussen het estuarium en de zee? Kennis over die parameters is belangrijk voor het verbeteren van beheer en onderhoud. Een ander belangrijk opgeleverd onderzoek in 2021 biedt meer inzicht in sedimentatie en erosie van het Rijnsysteem en de verschillende takken daarvan. Voor de erosie die daar al decennialang plaatsvindt, heeft dit onderzoek door middel van kwantificering een begin van een verklaring kunnen geven. Beide onderzoeken zijn ook gepubliceerd in wetenschappelijke vakbladen.

Met het oog op kennisvalorisatie is Rivierenlab ontwikkeld (https://oss.deltares.nl/web/riverlab-models), een website waar de ontwikkelde modellen van de onderzoekslijn op worden gepubliceerd. Zo zijn ze beschikbaar voor rivierenonderzoekers waar ook ter wereld. Daarnaast doet de onderzoekslijn terugmelding aan beleid van de opgedane kennis. Beleid bereidt beslissingen voor op de wat langere termijn, over de toekomstige afvoerverdeling bij de splitsingspunten bij Waal en IJssel, of over de rivierbodemligging. De onderzoeksresultaten van deze onderzoekslijn helpen bij het onderbouwen van die beslissingen.

Het huidige jaar zal voor de onderzoekslijn Rivieren/Rivers2Morrow vooral een oogstfase zijn waarin meer onderzoeksresultaten van de betrokken promovendi beschikbaar zullen komen. Die onderzoeken gaan onder meer over de effecten van klimaatverandering op het rivierensysteem en over het gedrag van splitsingspunten van rivieren. Via allerlei websites en nieuwbrieven zullen ook verdere stappen gezet worden op het vlak van kennisvalorisatie.