Update: onderzoekslijn Water en Energie in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Water en Energie, een onderwerp waarvan in 2021 is besloten dat het geen vervolg zal krijgen in het NKWK.

Terugblik 2021

Binnen de onderzoekslijn Water en Energie heeft TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 een inschatting gemaakt van wat elektriciteit uit water kan bijdragen aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Daaruit is naar voren gekomen dat alle technieken die daarvoor zijn, voor de elektriciteitsvoorziening op rijksniveau voorlopig niet kunnen concurreren met zonnepanelen en windmolens.

Vooruitblik

Op basis van deze inschatting is vanuit het Rijk de beslissing genomen niet verder te investeren in de ontwikkeling van deze technieken en daarom zal deze onderzoekslijn Water en Energie binnen het NKWK geen vervolg krijgen.

Met de opgedane kennis proberen de provincies Zeeland – met getijdenenergie – en Gelderland – rondom een aantal rivieren – te onderzoeken of water kan bijdragen aan de lokale energievraag. In de toekomst kan water ook een bijdrage leveren aan de koeling van huizen, een belangrijke doelstelling voor een andere onderzoekslijn: die over de Klimaatbestendige Stad.