Update: onderzoekslijn Waterkeringen in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Waterkeringen, waarbinnen in 2021 verschillende ontwikkelingen zijn te noemen op het vlak van digital manieren om dijken te monitoren.

Terugblik 2021

Met die digitale manieren kunnen dijken continue en van afstand worden geïnspecteerd, met behulp van drones of vanuit de ruimte. Er zijn proeven uitgevoerd om met satellieten vast te stellen hoe droog of nat een dijk is. Ook is er een onderzoeksvoorstel gemaakt om een soort digitale tweeling van een dijk te maken, waarmee alle belangrijke kenmerken van een dijk die gemonitord worden voortdurend aangepast worden op de actuele situatie. Daaruit volgt niet alleen continu inzicht in de actuele toestand van de dijk, maar kan ook onderhoud worden ingepland en voorspellingen worden gedaan over hoe en waar het eventueel fout zou kunnen gaan bij een naderend hoogwater of storm.

Vooruitblik

De waterschappen die samenwerken binnen de onderzoekslijn Waterkeringen hebben in 2021 delen van de opgedane kennis overgenomen in hun programma’s voor het onderhoud en de inspectie van dijken. In 2022 zal het plan om de digitale tweedeling van een dijk te maken naar verwachting uitgevoerd worden.