Conferentie 2021

10 juni 2021: online NKWK conferentie: Water verbindt

Water verbindt. Dat was het thema van de zesde NKWK conferentie. Op 10 juni stond de verbindende rol van water in vrijwel alle grote maatschappelijke opgaven centraal. In een gevarieerd programma hebben we aan ruim 300 deelnemers laten zien dat water sectoren, opgaven, generaties en kansen kan verbinden. 

Aanvullend op het plenaire programma, werden negentien workshops georganiseerd. Lees de workshopverslagen via de links hieronder.

Workshopverslagen (PDF)

De organisatie was in handen van de NKWK partners, dit keer in samenwerking met de Radboud Universiteit, gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland.