Water verbindt opgaven, sectoren, kansen en mensen op zesde NKWK Conferentie

In veel grote maatschappelijke opgaven in Nederland zijn water- en klimaatvraagstukken een belangrijk onderdeel. Alle reden voor het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) om de zesde NKWK Conferentie te organiseren over de verbinding tussen die opgaven. 

Projectleider Jos van Alphen zei het voorafgaand al; ‘het is de eerste, enige én laatste keer dat de NKWK Conferentie digitaal is georganiseerd. Een extra bijzondere editie dus.’ Ruim 300 mensen gingen 10 juni digitaal met elkaar in gesprek over de kansen en opgaven die er liggen rondom water- en klimaatvraagstukken.

'Het is een tijd van immense veranderingen. Zowel de klimaatverandering, als de maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan we hadden bedacht en verwacht.' - Peter Glas, Deltacommissaris

Verbinden en verdiepen

Een gesprek tussen Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat, Thecla Bodewes, boegbeeld Topsector water en maritiem en deltacommissaris Peter Glas was het startschot voor de dag. Zij spraken over de samenwerking tussen hun organisaties op het gebied van water en klimaat.

Thecla Bodewes: ‘Water is randvoorwaardelijk bij alle topsectoren. Om de verschillende problematieken het hoofd te kunnen bieden, hebben we elkaar nodig. Het NKWK stort zich echt op de kenniskant en in de Topsector Water en Maritiem zetten we vooral in op de innovaties. We versterken elkaar enorm.’

Deltacommissaris Peter Glas beaamt het belang van die samenwerking: ‘Het is een tijd van immense veranderingen. Zowel de klimaatverandering, als de maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan we hadden bedacht en verwacht. Dat zien we ook bij het bedrijfsleven. Dus er is heel veel van te verwachten dat we vanuit die verschillende gezichtspunten blijven kijken. Niks doen is geen optie.’ 

'We hebben een tekort aan jongeren in onze sector. Gelukkig komen de maatschappelijke uitdagingen duidelijk naar voren in onze sector. En dat past bij jongeren. Die willen heel graag bijdragen aan die maatschappelijke opgaven.' - Thecla Bodewes, Boegbeeld Topsector Water en Maritiem

De jongere generatie heeft de toekomst

Water verbindt niet alleen opgaven en sectoren, water moet – en kan – ook generaties verbinden. Het NKWK heeft dit jaar daarom extra zijn best gedaan young professionals bij het kenniscongres te betrekken. Dat blijkt misschien wel het meest uit het feit dat de conferentie mede is gepresenteerd door young professional Floor van der Heijden.

‘We hebben een tekort aan jongeren in onze sector,’ stelt Thecla Bodewes. ‘Gelukkig komen de maatschappelijke uitdagingen duidelijk naar voren in onze sector. En dat past bij jongeren. Die willen heel graag bijdragen aan die maatschappelijke opgaven.’

Floor van der Heijden beaamt dat die maatschappelijke relevantie een belangrijke pull factor voor haar is in de sector. Daarnaast noemt ze ook het internationale aspect en de onderlinge betrokkenheid tussen de professionals: ‘Iedereen kent elkaar, en je komt elkaar overal tegen.’

Thecla Bodewes roept iedereen op om te ‘blijven laten zien dat we een prachtig beroep hebben.’

Prof. dr. Sander Meijerink in de opnamestudio
Beeld: ©NKWK

Alfa, bèta, gamma

Prof. dr. Sander Meijerink van de Radboud Universiteit houdt een pleidooi over het belang van gammawetenschappen in de watersector. Volgens hem zijn er drie cruciale verbindingen van de watersector met gammawetenschappen. Ten eerste is dat de verbinding met andere transitieopgaven. ‘We moeten wateropgaven verbinden aan de energietransitie, aan de daling van de biodiversiteit, en aan bijvoorbeeld de woningopgave.’ 

Ten tweede noemt hij de verbinding tussen overheid en burger. Het sleutelwoord daarbij is ‘participatie.’ En tot slot noemt hij de verbinding tussen innovaties en de bestaande praktijk: zo zorgen we ervoor dat succesvolle innovaties breed bekend en geïmplementeerd worden. 

Financiële sector en klimaatadaptatie

Als laatste onderdeel van het plenaire programma gaf Bouke de Vries, analist bij Rabobank, een presentatie over de link tussen water en klimaat, en de financiële sector. ‘Het bewustzijn van klimaatrisico’s groeit’, stelt hij. ‘Het bedrijfsleven ziet enerzijds de risico’s, en heeft anderzijds ook een belangrijke rol in het omgaan met die risico’s.’

Bouke de Vries houdt een presentatie
Beeld: ©NKWK

Ook Bouke de Vries benadrukt dat samenwerking essentieel is: ‘We spelen allemaal een rol; kennispartijen, bedrijfsleven, overheid en financiers.’ Rabobank verstrekt bijvoorbeeld aan duurzaamheid gekoppelde leningen. Als bedrijven zich niet houden aan de verduurzamingsafspraken, vallen rentekortingen weg.

‘Veel verandering vraagt financiering. Die kunnen wij verstrekken. Daarbij is essentieel dat er een businessmodel is. En daarvoor is de randvoorwaarde dat er betrouwbaar overheidsbeleid is, die over de langere termijn voldoende continu is.’

Workshops

Aansluitend gingen deelnemers in 19 workshops met elkaar de diepte in over uiteenlopende onderwerpen. Ze spraken in een workshop van Deltares en de Radboud Universiteit bijvoorbeeld over het betrekken van burgers bij de monitoring van de uitvoering van beleid. Maar ook was er volop aandacht voor het versterken en verstevigen van samenwerkingen tussen overheden en marktpartijen. Bijvoorbeeld in de workshop over de rol van waterschappen in de Regionale Energie Strategieën.

De verslagen van alle 19 workshops vind je hier.

Partners

De zesde NKWK Conferentie is georganiseerd door de NKWK partners, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland.