Sfeerverslag Projectentournee Klimaatbestendige Stad

Op 21 april 2016 vond de eerste bijeenkomst in het kader van de projectentournee van het NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) voor de onderzoekslijn KlimaatBestendige Stad (KBS) plaats. Het sfeerverslag van deze dag staat nu online.

NKWK-KBS en waterschap Vechtstromen organiseerden deze dag samen in de KlimaatActieve Stedenband Twente. Doel was vragers en aanbieders van kennis rondom in de praktijk gerealiseerde adaptatieprojecten bijeen te brengen. Deelnemers wisselden kennis uit en formuleerden nieuwe kennisvragen. De resultaten van deze dag vormen input voor de nieuwe kennisprogrammering voor de klimaatbestendige stad, waar de NKWK onderzoekslijn aan werkt.

Klik hier voor het sfeerverslag van deze NKWK-dag in de Twentse stedenband Almelo, Hengelo en Enschede. Met informatie over het concept KlimaatActieve Stad (KAS), foto’s van de bustocht in de ochtend langs klimaatprojecten en een korte weergave van de discussies in de middag.