Klimaatverandering en Extreem Weer

Door klimaatverandering is er een grotere kans op extreem weer. Actuele kennis hierover is van groot belang voor alle onderzoekslijnen van het NKWK.

De onderzoekslijn Klimaatverandering en Extreem Weer koppelt relevante wetenschappelijke inzichten aan de andere onderzoekslijnen. De intensieve samenwerking levert nieuwe gebruikerswensen op voor toekomstig onderzoek en voor de nieuwe KNMI-scenario’s, die gebaseerd worden op de nieuwe klimaatrapportage van het IPCC (april 2021). In 2021 en 2023 verwacht het KNMI nieuwe scenarioproducten te publiceren.

In onderstaand schema wordt duidelijk welke rol de onderzoekslijn speelt; Klimaatverandering en extreem weer zorgt voor verbinding, net als de onderzoekslijnen Nationaal Watermodel en Slim Watermanagement.

Illustratie van de samenhang van de NKWK onderzoekslijnen
Beeld: ©NKWK

De onderzoekslijn heeft twee hoofdactiviteiten:

  • Bestaande kennis over extreem weer en klimaatverandering een plek geven in de andere onderzoekslijnen.
  • Kennisvragen van de NKWK-onderzoekslijnen verzamelen, agenderen en onderbrengen in nationaal en internationaal onderzoek.

Het uitwisselen van kennis vindt plaats tijdens diverse bijeenkomsten. Voorbeelden van onderwerpen zijn de KNMI-klimaatscenario’s, IPCC rapportages en onderzoek naar zeespiegelstijging.

Meer informatie:
Rob van Dorland (KNMI)
Bernadet Overbeek (KNMI)