Kustgenese 2.0

De Nederlandse kust is één samenhangend zandig systeem. Dit systeem verandert continu door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Wat is de beste manier om onze kust ook in de toekomst veilig te houden? En hoe doen we dit op een duurzame manier?

Om antwoord te krijgen op deze vragen deden we tussen 2015 en 2028 onderzoek binnen Kustgenese 2.0 naar de mogelijkheden van zandsuppleties. We keen naar hoeveel zand op lange termijn nodig is. Ook onderzochten we waar en wanneer het zand nodig was en hoe we het zand het beste konden toevoegen aan de kust. In 2020 leverden we een beleidsadvies op als tussenresultaat. Als aanloop naar dit beleidsadvies hebben we in 2018 op het midtermcongres de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd.

Het onderzoek verliep langs de volgende lijnen:

Bij het invullen van de onderzoeken speelde datamanagement een belangrijke rol. We maakten duidelijke afspraken over het ontsluiten, opslaan, delen en archiveren van data. Zo zorgden we ervoor dat de data voor alle betrokkenen toegankelijk waren en in de toekomst voor iedereen vrij beschikbaar zijn.

Ook pasten we het principe ‘lerend werken’ toe: het proces van leren door ervaring op te doen. We deden  ervaring op met mogelijke strategieën bij andere projecten en bij onze eigen pilotsuppletie in het Amelander Zeegat.

Samenwerking

Binnen Kustgenese 2.0 werkten veel mensen samen. Het waren promovendi van de universiteiten van Delft, Utrecht en Twente (SEAWAD), onderzoekers van kennisinstituut Deltares en medewerkers van Rijkswaterstaat, de Rijksrederij, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), lokale overheden en provincies. Daarnaast werd kennis uitgewisseld met het NKWK, het Deltaprogramma en de onderzoeksprojecten ShoreScape (Betere kustbescherming door duinlandschap- ontwikkeling), PROCOAST (kustonderzoek voor de kust van Petten) en Interreg Building with Nature (een Europees kennisprogramma met onder meer Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken en Schotland).

Meer weten?

Wilt u meer weten over Kustgenese 2.0? Neem contact op met Carola van Gelder-Maas of kijk op deze website.