Marker Wadden

Met zand, slib en klei worden nieuwe eilanden in het Markermeer aangelegd. Dit project biedt kansen voor kennisontwikkeling en innovatie.

In het Markermeer vindt een uniek water- en nieuwbouwproject plaats: Marker Wadden. Er ontstaat een nieuwe eilandengroep uit zand, klei en slib uit het meer. Hierdoor verbeteren de waterkwaliteit en het leefgebied voor vogels, vissen, planten, schaal- en schelpdieren. Ook mensen profiteren van dit natuurgebied: het eerste en grootste eiland wordt toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

De Afsluitdijk en de Houtribdijk hebben het meer afgesloten van de zee en rivieren. Het ecosysteem is daardoor verstoord en op de bodem is een verstikkende slibdeken ontstaan. Het ontbreekt aan natuurlijke leefgebieden voor planten en dieren, zoals oevers, land-waterovergangen en ondiepe zones. Dit probleem komt op meer plekken voor, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Door het weghalen van het slib, en het nuttig toepassen ervan, profiteren mens, natuur en economie.

Tijdens de bouw van de Marker Wadden wordt veel kennis verzameld over het bouwen met zand, klei en slib. Deze kennis is inzetbaar voor andere doelen, zoals dijkversterking, het tegengaan van erosie of de aanleg van wooneilanden. Het onderzoek richt zich op drie thema’s:

  • Bouwen met sediment: hoe maak je van dun slib of dunne klei een stevige ondergrond voor een eiland?
  • Ontwikkeling van Ecosystemen: hoe kunnen de Marker Wadden bijdragen aan de uitbreiding van de natuurlijke diversiteit en het vergroten van het voedselaanbod en de voedselkwaliteit voor vogels en vissen?
  • Van idee naar aanleg en beheer: welke stappen zijn nodig, hoe regel je het proces van besluitvorming?

De eerste fase van de Marker Wadden is gereed in 2022.

Wilt u meer weten over Marker Wadden? Neem contact op met Wiegert Dulfer of neem een kijkje op de website van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden.