Rivieren

Nederland is een rivierenland. De rivieren zijn getemd, maar de fysische processen in het water gaan hun eigen gang. Welke effecten hebben die op de langere termijn?

De onderzoekslijn Rivieren bestaat inmiddels twee jaar. In 2017 is een onderzoeksplan verschenen. Ook zijn diverse pilotstudies uitgevoerd. In 2018 kreeg het programma verder vorm en is de naam veranderd in Rivers2Morrow: working on the future of our Rivers. Er zijn 3 promovendi aangesteld aan Wageningen University Research, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft. Zij brengen de gevolgen van klimaatverandering in kaart voor de bovendelta (TU Delft) en de benedendelta (UU) en ze werken aan innovatieve methoden om inzicht te krijgen in sedimenttransport (WUR). In 2019 start een promovendus aan de Universiteit van Twente; deze promovendus kijkt naar de verdeling van water en sediment rondom splitsingspunten in rivieren, en naar de gevolgen van klimaatverandering.

Naast het universitaire onderzoek faciliteert Rivers2Morrow ook zogenaamd flankerend onderzoek. Dit is bedoeld om resultaten uit de promotie-onderzoeken ‘gebruiksklaar’ te maken, zodat de kennis van de universiteiten naar Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus stroomt. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Deltares, HKV en het WNF. Hierin is gekeken of uiterwaardverlaging kan bijdragen aan het reduceren van de bodemerosie. Hierbij is gebruik gemaakt het Numerieke Rivierenlab, een initiatief van Rijkswaterstaat, Deltares, HKV en RoyalHaskoningDHV. Dit lab is een digitaal platform dat een open source experimenteeromgeving ter beschikking stelt om hydraulisch en morfologisch te modelleren.

De onderzoekslijn Rivieren sluit aan bij diverse nationale en internationale onderzoeken, zoals het Interreg-programma ‘Building With Nature’, waarin voorbeelden van bouwen met de natuur worden verzameld en geëvalueerd op hun succesfactoren, en het Horizon 2020 programma ‘DANUBIUS-RI’, een grootschalig Europees centrum voor geavanceerd onderzoek naar rivier- en zeesystemen. Rivers2Morrow communiceert een deel van de resultaten via de NCR-website. Daar zijn ook korte beschrijvingen te vinden van de promovendi en hun onderzoeken. Voor het flankerend onderzoek en andere resultaten gebruiken we ook de NKWK website.

Wilt u meer weten over Rivieren? Neem contact op met Ralph Schielen of met Matthijs Boersema.

Tekst: Rivers To Morrow - Working on the Future of our Rivers
Beeld: ©Rivers 2 Morrow