Pilotstudies Rivieren afgerond

De onderzoekslijn Rivieren heeft in 2016 en 2017 een aantal pilot-studies uitgevoerd. De studies lopen vooruit op het uitvoeren van het onderzoeksprogramma in 2018. Klik hier voor een samenvatting van de studies. Of klik op de afzonderlijke documenten voor uitgebreidere informatie:

Pilot 1: Informatiebehoefte en aanbevelingen voor monitoring in de Bovendelta van de Rijn

Pilot 2: Wiskundige analyse om elliptisch gedrag vast te stellen in 2D morfologische modelberekeningen met Delft3D

Pilot 3: Data ontsluiting rivieren

Pilot 4: Lange termijn morfologische respons van de Rijn-takken onder invloed van zeespiegelstijging en een veranderende sedimentaanvoer

Pilot 5: Historisch overzicht van de Rijn-Maas delta en onderzoeksbehoeften

Pilot 6: Experimenteel onderzoek naar erosiekuilen in rivierbodems in heterogene ondergrond

Pilot 7: Werkateliers ‘Ecosysteemwaarden van de grote rivieren in de 21ste eeuw’

Meer weten over de pilot-studies? Neem contact op met Ralph Schielen