‘Samen de grote vragen beantwoorden’

Hoe robuust is het Nederlandse riviersysteem op lange termijn? Die vraag werd na de Deltabeslissingen (2014) actueel. De onderzoekslijn ‘rivieren’ van het Nationale kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) wil een antwoord geven. Ongeveer tegelijkertijd vroegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat zich af wat zij zouden moeten doen om de rivierfuncties op lange termijn in stand te houden.

Foto van het eiland Vischplaat in het Biesbosch

RWS’er Ralph Schielen (senior-adviseur bij RWS en onderzoeker bij de TU Delft) was door zijn achtergrond, functies en netwerk de aangewezen persoon om vragen en ambities bij elkaar te brengen. Dit leidde in 2017 tot het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow. Voor Ralph is vooral belangrijk dat de partners de handen in één slaan: ‘Alleen wanneer ministerie, universiteiten, kennisinstellingen, gespecialiseerde ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat samenwerken, kunnen wij de grote vragen beantwoorden.’