Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

Veel natte kunstwerken zijn toe aan vervanging of renovatie. Hoe kan dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk?

Nederland heeft honderden natte kunstwerken, in de vorm van schutsluizen, stuwen en gemalen. Ze zijn van belang voor scheepvaart, waterbeheer en veiligheid. Veel natte kunstwerken zijn gebouwd in het midden van de vorige eeuw. Gezien de verwachte levensduur van ongeveer 100 jaar, zullen de komende decennia zo’n 250 natte kunstwerken vervangen moeten worden. Daarnaast zijn er nog eens 800 natte kunstwerken die niet meer aan de functionele eisen van de nieuwe tijd kunnen voldoen.

Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen staan dus voor een grote opgave. De onderzoekslijn levert hieraan een bijdrage, met innovatieve pilots en kennisontwikkeling. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de vervanging efficiënt en kostenbesparend kan worden aangepakt.

De onderzoeken richten zich op vier thema’s:

  • Bestaande natte kunstwerken
  • Nieuwe natte kunstwerken
  • Natte kunstwerken in het netwerk
  • Planning & Governance

De resultaten uit de onderzoeken zijn internationaal goed toepasbaar. Immers: de uitdaging om natte kunstwerken efficiënt aan te leggen, speelt niet alleen in Nederland. In landen die een sterke economische ontwikkeling doormaken, gaat het vaak om aanleg van nieuwe infrastructuur.

Websites over natte kunstwerken:
Dit is de website van het Kennisprogramma natte kunstwerken, een samenwerkingsverband tussen TNO, Deltares, Marin en Rijkswaterstaat. In dit programma wordt kennis ontwikkeld om:

  • in het watersysteem zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de technische en functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken en
  • om een nieuw kunstwerk te kunnen ontwerpen; inspelend op toekomstige ontwikkelingen en met toepassing van innovatieve oplossingen.

Dit is de website van I-STORM, het internationaal netwerk van stormvloedkeringen.

Wilt u meer weten over Toekomstbestendige natte kunstwerken? Neem contact op met Babette Lassing-Van der Spek of met Albert Barneveld.