Water en Energie

Energie opwekken uit water en energie opslaan in water, zijn uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen.

Het opwekken van energie uit water kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Ook het tijdelijk bufferen van duurzame energie in het watersysteem biedt interessante mogelijkheden. Water kan zo een middel zijn om een overschot aan zon- en windenergie op te slaan en weer te gebruiken bij het opwekken van nieuwe energie.

Een groot aantal partijen werkt samen in kansrijke, innovatieve pilots. Deze partijen zijn onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus, universiteiten, kennisinstellingen, ontwikkelaars, waterbouwers, energiemaatschappijen en netbeheerders.

Rijkswaterstaat en Waterschappen bieden daarbij proeftuinen aan voor het testen en demonstreren van innovaties in de praktijk. Voorbeelden van succesvolle proeftuinen zijn de Blue Energy centrale Afsluitdijk (waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van het IJsselmeer en de Waddenzee), de Getijdencentrale Oosterschelde (stromingsturbines in de Oosterscheldekering), en de testlocatie met drijvende zonnepanelen in de Slufter (Tweede Maasvlakte).

Wilt u meer weten over Water en energie? Neem contact op met Henk Looijen.