Water en Voedsel

Hoe zorgen we voor voldoende schoon en zoet water om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel? Kennis en innovatie leiden tot de antwoorden.

De wereldbevolking groeit. Hierdoor neemt de vraag naar voedsel toe, vooral rondom stedelijke gebieden. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn belangrijke thema’s. Het is essentieel dat er voldoende water is van goede kwaliteit, want voedsel groeit waar water stroomt. De ruimtedruk op het land is groot, wellicht is het mogelijk om de voedselproductie op zee te vergroten. Dit heeft Europese prioriteit. Andere belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn het efficiënter omgaan met voedingstoffen (nutriënten), bijvoorbeeld door het gebruik van rest- en afvalstromen.

Klimaatverandering vormt een extra uitdaging, want hoe gaan we om met periodes van te veel en te weinig water die kunnen leiden tot verdroging, verzilting en erosie? Nederland werkt de komende jaren aan deze vraagstukken rondom water en voedsel, aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Water en Voedsel zich op vier thema’s:

  • Verzilting; wat te doen als dit doorzet?
  • Het loslaten van waterpeilen (functie volgt peil).
  • Gebrek aan grond- of oppervlaktewater; wat zijn oplossingen?
  • Voedselproductie verplaatsen; van zee naar land en vice versa.

De onderzoekslijn wil aansluiten bij Europese mogelijkheden als Blue Growth en Food security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. Ook het laten zien van innovaties in de praktijk speelt een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over Water en voedsel? Neem contact op met Mirjam Hack of met Rosanne Metaal.