Waterkeringen

Waterkeringen zorgen voor waterveiligheid. Wat is de beste manier om waterkeringen te ontwerpen, versterken, beheren en onderhouden?

Nederland heeft waterkeringen in alle soorten en maten: zee-, rivier- en meerdijken, dammen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen. Er zijn ook natuurlijke keringen, zoals de duinen. Nederland heeft ruim 3700 kilometer primaire waterkeringen en zo’n 10.000 km regionale waterkeringen. Zonder deze bescherming zou een groot deel van het land regelmatig onder water staan.

De primaire keringen bieden veiligheid tegen overstromingen door de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn en Maas, de Westerschelde, de Oosterschelde en het IJsselmeer. Deze keringen moeten voldoen aan normen die zijn vastgelegd in de Waterwet. De keringen worden beheerd en onderhouden, de veiligheid wordt periodiek beoordeeld en zo nodig worden de keringen versterkt. Een groot deel van het onderhoud is in handen van de waterschappen, voor de rest is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Een stijgende zeespiegel en een toename van extreem weer hebben consequenties voor de waterkeringen. Daarnaast is, uit het oogpunt van crisisbeheersing, een betrouwbaar beeld nodig van de actuele waterveiligheid. Een goede inspectie van de waterkeringen draagt daaraan bij. En verder vragen ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening om een multifunctioneel gebruik van keringen. Voor al deze uitdagingen is fundamenteel en praktijkgericht onderzoek nodig. Experts uit de hele sector werken samen aan de opbouw van kennis, met name gericht op langetermijneffecten. De onderzoeken richten zich op diverse onderwerpen: risicobenadering, monitoring, belastingen, geotechniek, bekledingen, kunstwerken, asset management en duinen.

Wilt u meer weten over Waterkeringen? Neem contact op met Henk van Hemert of met Iris van de Kerk.